علوم پایه - پاسخ سوالات کتاب علوم دوم راهنمایی

یکشنبه هفتم شهریور ۱۳۸۹

پاسخ سوالات کتاب علوم دوم راهنمایی

فصل1

پرسش متن صفحه 2:

در فرایند ذوب شدن ساختار ذره ای ماده تغییر نمی کند بلکه با تغییر انرژی ، رابطه آن (مانند فاصله) با دیگر ذره ها دچار تغییر می شود.

فکر کنید صفحه 3:

گوگرد جامد (حالت) شکننده (چکش خواری) زرد رنگ (رنگ) که در دمای     C  ْ119 ذوب می شود (نقطه ذوب) و در دمایی C  ْ445 به جوش می آید. (نقطه جوش) این نافلز (نوع عنصر) جریان برق را از خود عبور نمی دهد(رسانایی) و در آب حل نمی شود.(انحلال پذیری)

فکر کنید صفحه 4:

بله همان گونه  که در شکل  صفحه 2 مشاهده می شود بر اثر ذوب شدن یخ و تبدیل آن به مایع افزون بر انرژی جنبشی  مولکول های آب فاصله میان آنها نیز تغییر می کند. ضمن آنکه مولکول های یاد شده نسبت به هم در    موقعیت های تفاوتی قرار می گیرد و این موقعیت ها پیوسته تغییر می کند.

پرسش متن صفحه 4:

- سوختن کاعذ : ملکول های بزرگ  سلولز با مولکول های اکسیژن  واکنش می دهند و گاز کربن دی اکسید و بخار آب ایجاد می شود و مقداری کربن و مواد معدنی نسوز به شکل خاکستر برجای می ماند.

فکر کنید صفحه 5:

تغییر

نوع

دلیل

ماست پس از مدتی در هوای گرم ترش می شود .

تغییر شیمیایی

تغییر طعم و مزه ماست

بر اثر مصرف بیش از اندازه قند دندان ها سیاه می شود.

تغییر شیمیایی

تغییر  رنگ و سختی دندان ها

کشیدن سمباده روی روی یک ظرف نقره ای تیره به آن جلا می بخشد .

تغییر فیزیکی

نوعی جدا سازی انجام می شود

گوشت سرخ در اثر پخته شدن  به رنگ قهوه ای در می آید.

تغییر شیمیایی

تغییر رنگ و مزه وبرخی از ویژگی های دیگر گوشت

تیر آهن پس از مدتی رنگ سرخ قهوه ای پیدا می کند.

تغییر شیمیایی

ایجاد ماده ای با رنگ و ویژگی هایی متفاون با آهن

فکر کنید صفحه 6:

1- بیان تغییرات فیزیکی:

خرد کردن : یخ بستن آب در شکاف سنگ ها موجب خرد شدن آنها می شود.

ساییدن: لاستیک اتومبیل بر اثر اصطکاک با سطح حاده ساییده می شود.

ذوب شدن: یخ با جذب گرما ذوب می شود.

تبخیر شدن: جیوه به آسانی تبخیر می شود و بخار سمی و خطرناک دارد.

آسیاب کردن: آرد نانوایی از آسیاب کردن گندم به دست می آید.

بیان تغییرات شیمیایی:

فاسد شدن: بر اثر فاسد شدن اجساد جانوران گاز های بد بو تولید می شود.

زنگ زدن: در مناطق مرطوب قطعات آهنی سریع تر زنگ می زند .

سوزاندن: در برخی از کشور ها برای از بین بردن زباله آن ها را می سوزانند.

2- خاصیت فیزیکی: جامد بودن ، نرم بودن و بی رنگ بودن

خاصیت شیمیایی: اشتعال پذیری

3- بله ، شکل و تعداد اتم های تشکیل دهنده ی مولکول ها ی سازنده دو ماده با هم تفاوت دارند و این تفاوت تنها بر اثر سرد شدن گاز  قهوی رنگ به وجود می آید و گازهای بی رنگ به دست می آید.

آزمایش کنید صفحه 7:

آزمون 1: در سطح میخ آهنی لایه ای سرخ رنگ تشکیل می شود.

آزمون 2: شیر منعقد می شودو حالتی بریده پیدا می کند.

آزمون 3: در محل تماس سرکه و پوسته تخم مرغ حباب هایی تشکیل می شود.

آزمون 4:

محلول شفاف اولیه کدر می شود.

آزمون 5 : سیب زمینی به رنگ بنفش تیره در می آید.

الف)آزمون 5

ب)آزمون 1

پ) آزمون- ( در هیچ یک از آزمون ها نور یا گرمای قابل سنجشی مشاهده نمی شود.)

ت) آزمون 3

فکر کنید صفحه 8:

آزمون برای شناسایی

روش آزمون

نتیجه

مس موجود در یک محلول

قرار دادن میخ آهنی در محلول

تشکیل لایه ای نازک از مس بر سطح میخ آهنی

کربن دی اکسید

دمیدم آن گاز در محلول آب آهک

کدر شدن محلول

نشاسته

افزودن محلول ید

تشکیل رنگ آبی تیره

آزمایش کنید صفحه 8:

1- خیر

2- تشکیل و خروج حباب های گاز ، خیر

3- بله ، جریان پیوسته ای از حباب های گاز مشاهده می شود.

4- حباب هایی  روی جدار داخلی لیوان تشکیل می شود . خیر

5- تشکیل حباب های گاز و خروج سریع آن ها از محلول ، بله

الف) تشکیل حباب های گاز

ب) تشکیل حباب های گاز همواره نشانه وقوع تغییر شیمیایی نیست .

فکر کنید صفحه 9:

الف ) هرسه عبارت نادرست است ، زیرا در هیچ یک نوع ماده تغییر نمی کند.

ب) 1- فیزیکی (تبخیر) 2- فیزیکی (تبلور) یا ممکن است شیمیایی 3- فیزیکی (حل شدن) 4- شیمیایی(تجزیه مواد بر اثر گرما)

فکر کنید صفحه 10:

گاز هیدروژن + گاز اکسیژن <------- آب

      فراورده                           واکنش دهنده

اکسید آهن <-------- گاز اکسیژن + آهن

  فراورده                    واکنش دهنده

طراحی کنید صفحه 12:

با قرار دادن یک شمع روشن در زیر یک سرپوش شیشه ای را درون یک تشت پر از آب می توان نادرستی نظریه آمپیدوکلس و نظریه اشتال را ثابت نمود.

فکر کنید صفحه 12:

الف) درستی نظریه لاوازیه را ثابت می کند ، زیرا تغییر رنگ سیم ظرف شویی هم زمان با کاهش حجم هوای درون لوله  در واقع مصرف شدن ماده ای است که در هوا وجود دارد.

ب) بله ، با توجه به اینکه 20 میلی لیتر از 100 میلی لیتر حجم هوا کم شده است بنابراین گاز اکسیژن %20 هوا را تشکیل می دهد

فکر کنید صفحه 13:

با قرار دادن یک ظرف فلزی دارای آب یخ در بالای شعله اجاق گاز خوراک پزی بخار آب حاصل از شعله روی جدار بیرونی ظرف به مایع تبدیل می شود.

بحث کنید صفحه14:

1- جلو گیری از ورود سوخت

2- جلو گیری از ورود اکسیژن

3- سرد کردن یا حذف گرما

فکر کنید صفحه 14:

1- تبخیر آب :  گرماگیر ، خشک شدن سریع تر لباس ها در روزهای آفتابی

2- پختن غذا : گرماگیر ، موقف شدن پخته شدن با خاموش کردن اجاق گاز

3- سوختن نفت : گرماده ، تولید نورو گرما به هنگام سوختن

فکر کنید صفحه 16:

1- در زیر آفتاب : گرما سرعت واکنش شیمیایی را افزایش می دهد.

2- کاغذ خورد شده: میزان تماس واکنش دهنده ها (کاغذ و اکسیژن) افزایش می یابد.

3- الف: هرچه غلظت بیش تر باشد سرعت واکنش بیش تر است.

تحقیق کنید صفحه 17:

دور نگه داشتن مواد واکنش دهنده از یکدیگر و نگه داری مواد در  جاهای خشک و خنک و  دور از نور

آزمایش کنید صفحه 17:

1- لیوانی که در آن میخ اهنی زنگ زده انداخته شده است ف سرعت بیش تر خروج گاز معیاری برای تعیین سرعت واکنش است.

2- گرماده ، با قرار دادن دکاسح درون یکی از لیوان ها به آسانی می توان این ادعا را ثابت نمود.

(اگر ازمایش را با پودر منگنز دی اکسید انجام دهیم گرمای تشکیل شده قابل محسوس تر است. اگر آب اکسیژن تازه است لوله را با گیره بگیرید زیرا به شدت داغ می شود یا در ابتدا کمی آب به آب اکسیزنه اضافه کنید. )

3- با ریختن مقداری زنگ آهن درون لیوان حاوی  آب اکسیژن و مقایسه آن با لیوان حاوی میخ زنگ نزده این ومضوع را می توان ثابت نمود.

آزمایش کنید صفحه 18:

- حبه قند کمی ذوب می شود.

- بخشی از آن که در مجاورت شعله قرار دارد با شعله آبی می سوزد و با بیرون آوردن آن از درون شعله به سوختن ادامه می دهد.

- املاح موجود در خاک گلدان نقش کاتالیز گر را ایفا کرده و موجب ترکیب قند با اکسیژن هوا می شود.

تفسیر کنید صفحه 19:

هرسه پیروی می کند.

در حالت اول اکسیژن هوا اضافه شده  که جرم اکسیژن اندازه گیری نشده است . در حالت دوم کربن دی اکسید حاصل از سوختن به هوا وارد می شود که اندازه گیری نمی شود.

در حالت سوم واکنش دهندها و فراوردها درون محفظه  محبو س شده اند و جرم  همه آنها  با ترازئ اندازه گیری می شود .

فکر کنید صفحه 19:

هر دو  کفه برابر خواهد شد . زیرا نوع و تعداد اتم ها در هر دو ظرف مساوی است و مطابق قانون پایستگی جرم ، جرم در خلال واکنش شیمیایی تغییر نمی کند.

نوشته شده توسط ا. فتحي در 18:33 |  لینک ثابت   •